Huvudmeny

Lathundar

Primula är högskolans löne- och personaladministrativa system.

Du loggar in i Primula med din signatur (ej med versaler). Lathundar finns för respektive flik i Primula. Utöver lathundar till Primula finns här även länkar och dokument som rör respektive område. Kontakta HR-Lön för ytterligare stöd.

Till Primula

Lathundarna hjälper dig med registrering av följande:

Bisysslor

Lathund bisyssla (PDF) 
Till sidan om bisysslor  

Mertid, övertid m.m.

Mertid, övertid, kvällstjänstgöring, beredskap mm (PDF)

Föräldraledighet

Lathund föräldraledighet (PDF) 
Till sidan om föräldraledighet 

Ledigheter 

Lathund ledighet (PDF) 
Till sidan om ledigheter

Närvarotid

Lathund närvarotid (PDF)
Arbetstidsförläggning 2019 (PDF)
Beräkning och justering av tid (PDF) 
Till sidan om arbetstidsavtalet 

Personuppgifter

Lathund personuppgifter (PDF)

Tjänsteresor

Lathund resor/utlägg (PDF) 
Lathund attestera resor/utlägg (PDF) 
Till sidan om tjänsteresor 

Semester

Lathund semester (PDF) 
Till sidan om semester

Vilande ärende

Lathund vilande ärende (PDF)

Sjukfrånvaro

Till sidan om sjukfrånvaro

Tentamensvakter

Tentamensvaktsarvoden (PDF)

Studentassistenter

Studentassistentarvoden (PDF)

Återtagande av ärende

Återtagande och/eller korrigering av ärende (PDF)