Huvudmeny

Rekrytering av personal

Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef fattar beslut om med konsekvenser för lång tid framåt. Arbetet med rekrytering ska därför planeras noggrant och följa vissa strukturer och ges den tid som är nödvändig för att nå bästa resultat.

Informationen på dessa sidor är i första hand riktad till chefer på högskolan och ska ses som stöd i rekryteringsarbetet.  

Rekryterande chef har alltid huvudansvaret för rekryteringen, HR utgör ett viktigt stöd i arbetet. I följande dokument beskrivs tillvägagångssättet vid rekrytering av personal på högskolan. 

Handbok vid rekrytering av personal (pdf) 
Lathund för chefer rekryteringsssytem ReachMee (pdf)

Därtill finns styrdokument innehållande beskrivning av de regler som gäller vid rekrytering av personal till högskolan. 

Anställningsordning för anställningar som lärare och forskare (pdf) 
Regler vid lärarrekrytering och befordran (pdf) 
Regler vid doktorandanställning (pdf)

Inledningsvis ska ansvarig chef ta fram ett anställningsunderlag innan rekryteringen formellt kan påbörjas. Mallar för anställningsunderlag finns i Blankettarkivet.

Om en person anställs med arbetsmarknadsstöd vid högskolan, gäller följande riktlinjer (pdf).