Huvudmeny

Handläggningsprocess

Med handläggning avses här den verksamhet som inleds med att ett ärende startar och avslutas med att ett fattat beslut expedieras och verkställs.

Handläggning innefattar följande moment:

  • Diarieföring
  • Beredning
  • Föredragning
  • Beslut
  • Expediering
  • Arkivering

Handläggningsprocessen i bilder: Handläggningsprocess (Word-fil)