Huvudmeny

Diarieföring

När ett ärende startas, antingen genom att det kommer in en skrivelse eller e-postmeddelande från utomstående eller genom eget initiativ inom högskolan (uppdrag etc), ska ärendet diarieföras.

Om ärendet kommer från utomstående tilldelas ärendet ett diarienummer av registraturet i samband med att ärendet fördelas på en handläggare av förvaltningschefen.
Hantering av allmänna handlingar samt rekommendationer avseende post och e-post (pdf).

Om ärendet har initierats inom högskolan ska den handläggare som tilldelats uppgiften tillse att ärendet får ett diarienummer. Detta görs genom att handläggaren tar kontakt med registraturet - registrator@hb.se - och begär ett diarienummer.

För mer information om: