Huvudmeny

Förvaltningschef

Förvaltningschefen har två fasta beslutsmöten per vecka företrädesvis tisdagar och torsdagar kl. 13:00-13:30 där handläggaren ges tid att föredra ärenden. Vid förändringar kontaktas handläggaren.  Beslut sker alltid efter föredragning.

Ärenden som ska beslutas av förvaltningschefen ska anmälas senast dagen före till FC-beslut@hb.se. Det färdiga beslutsförslaget behöver inte skickas med. Efter beslut gäller fortfarande den vanliga gången avseende diarieföring, expediering m.m. Läs mer i Handläggarhandboken.

Finns frågor kring detta kontakta Lovisa Ekwall eller Åsa Dryselius.