Huvudmeny

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ha två fasta beslutsmöten per vecka: tisdagar och torsdagar kl. 13:00-13:30 där man ges tid att föredra ärenden. Beslut sker alltid efter föredragning.

Ärenden som ska beslutas av förvaltningschefen ska anmälas senast dagen före till FC-beslut@hb.se. Det färdiga beslutsförslaget behöver inte skickas med. Efter beslut gäller fortfarande den vanliga gången avseende diarieföring, expediering m.m.

Finns frågor kring detta kontakta Lovisa Ekwall eller Åsa Dryselius.