Huvudmeny

Introduktionsdagar

Högskolan i Borås introduktion utgörs av en heldag för nyanställda och hålls två gånger per år.

Syftet med dagen är att nyanställd personal ska få en bra bild av hur högskolan som myndighet är organiserad och de visioner och mål som finns för verksamheten. Vidare skall den också ge en inblick och förståelse för vilka aktörer som finns inom högskolan samt hur de arbetar.

Nästa planerade introduktionsdag äger rum den 5 mars 2019. Mer information och anmälan.