Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

System A-Ö

Förteckning för övergripande system på Högskolan i Borås, deras uppgift, hur du hittar dem samt mer information. 

Adato

Sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg för Högskolans chefer.
Support: Malin Eriksson
Logga in: Adato

Adobe Connect*

Adobe Connect avvecklas och ersätts med Zoom (se nedan).

För system som är markerade med * kan du logga in med dina vanliga användaruppgifter. Du kan behöva kontakta respektive support för ytterligare behörighet.

Agresso EFH*

Support: ekonomi@hb.se
Logga in: Agresso EFH
Mer om Agresso EFH (pdf)

Box*

En molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst från Sunet tillgänglig för högskolans personal.
Support: IT 
Logga in: BOX 
Mer om BOX 

Cisco Videokonferens

Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Support: Signe Wulund
Sökportal
Registrering 

Doorsign

Verktyg för att skapa namnskylt till ditt kontor/rum.
Support: IT
Logga in: Doorsign

Egencia* 

Högskolans avtalade resebyrå
Support: hr@hb.se
Logga in i självbokningssystemet: Egencia

eHD - Everything HelpDesk*

Ärendehanteringssystem
(Ej åtkomlig utanför högskolans nätverk)
Support
: IT
Logga in: eHD

Finn*

Högskolans publika diarium.
Support: registrator@hb.se
Logga in: Finn

GroupWise*

E-postsystem
Support: IT
Logga in: GroupWise 
Mer om GroupWise 

HBKAT*

HBKAT är högskolans system för att skapa och hantera användarkonton för anställda, tillfällig personal och gäster.
(Ej åtkomlig utanför högskolans nätverk)
Support
: IT
Logga in: HBKAT

HB Play*

HB Play är en tjänst för att hantera och spela in video, tillgänglig för anställda vid Högskolan i Borås.
Support: IT
Logga in: HB Play
Mer om HB Play

Hermes

Ett gemensamt informationssystem för Regeringskansliet och myndigheterna där budgetprocessens olika deltagare har tillgång till kontinuerligt uppdaterad information och stöd för arbetet.>
Support: Jenny Eliasson Teesalu

KronoX*

Schema, bokning och resursbokning av högskolans lokaler. 
Support: kronox@hb.se
Logga in: KronoX  
Mer om KronoX 

KursInfo*

Högskolans lokala utbildningsdatabas.
Support: ladok@hb.se
Logga in: KursInfo 
Mer om KursInfo 

LADOK

Nationellt system för dokumentation av registering och resultat i högskoleutbildning. Webbaserad.
Support: ladok@hb.se 
Logga in: LADOK
Mer om Ladok 

NyA-webben

Nationellt system för antagning till program och kurser..
Support: Emilie Jamot
Logga in: NyA-webben

PaperCut*

Högskolans utskriftsportal.
Support: IT
Logga in: papercut.hb.se
Mer om PaperCut

PING PONG*

Primo*

Söktjänsten Primo är ett verktyg för sökningar i bibliotekets samlingar av tryckta och elektroniska böcker, artiklar, avhandlingar, uppsatser och mer.
Support: biblioteket@hb.se 
Sök/logga in: Primo
Mer om Primo

Primula*

Löne- och personaladministrativt system, även tidsredovisning för teknisk/administrativ personal.
Support: hr@hb.se
Logga in: Primula

Proceedo*

Högskolans nya fakturasystem.
Support: ekonomi@hb.se
Logga in: Proceedo
Mer om Proceedo (pdf)

Propagator Dashboard

Ett administrativt gränssnitt för Propagator systemet samt grupp-SMS.
Support: IT
Logga in: Dashboard

QlikView*

QlikView är ett innovativt Business Intelligence-verktyg som erbjuder snabb, kraftfull och visuell in-memory analys av din verksamhet.
(Ej åtkomlig utanför högskolans nätverk)
Support: Magnus Bergenholtz
Logga in: QlikView 
Mer om Qlikview 

ReachMee

Högskolans rekryteringsverktyg.
Support: Madelene Einerborg 
Logga in:
Reachmee

Selfservice

Portal för underhåll av lösenord.
Support: IT
Logga in: Selfservice

SUNET Survey*

SUNET Survey är ett webbaserat enkätsystem.
Support: IT
Logga in: SUNET Survey 
Mer om SUNET Survey 

TFU

TFU är ett system för tjänstefördelning.
Support: Bill Andersson
Logga in: TFU

Trio

Högskolans telefonhänvisningssystem.
Support: IT
Logga in: Trio 
Mer om Trio 

Urkund

Urkund är ett webbaserat system för textjämförelser.
Support: support@urkund.se, 08 738 52 10
Logga in:
 Urkund
Mer om Urkund

Vibe*

Vibe är en samarbetsplattform tillgänglig för all personal. Vid behov av gemensamma arbetsytor beställs detta hos IT. 
Support: IT
Logga in: Vibe 
Mer om Vibe 

W3D3

Högskolans diarium och ärendehanteringssystem.
Support: registrator@hb.se
Logga in: W3D3

WISEflow*

Digitalt tentamenssystem.
Support:
digitenta@hb.se
Logga in:
WISEflow

Zoom*

Zoom är ett webbkonferenssystem som Högskolan i Borås använder sig av vid eMöten och i utbildningssammanhang.
Support
: IT
Guider och support via ZOOM: Zoom
Logga in:
Zoom login
Ladda ner Zoom mobilapp: iPhone Android
Mer info finns här