Huvudmeny

System A-Ö

Förteckning för övergripande system på Högskolan i Borås, deras uppgift, hur du hittar dem samt mer information. 

Adato

Sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg för Högskolans chefer.
Support: Malin Eriksson
Logga in: Adato

Adobe Connect*

Adobe Connect avvecklas och ersätts med Zoom (se nedan).
Adobe Connect är ett webbkonferenssystem som Högskolan i Borås använder sig av vid eMöten och i utbildningssammanhang. 

Support: IT  
Logga in:
 Adobe Connect
Mer om Adobe Connect

För system som är markerade med * kan du logga in med dina vanliga användaruppgifter. Du kan behöva kontakta respektive support för ytterligare behörighet.

Agresso

Högskolans ekonomisystem. Ej webbaserad.
Support: Jenny Eliasson Teesalu

Box*

En molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst från Sunet tillgänglig för högskolans personal.
Support: IT 
Logga in: BOX 
Mer om BOX 

Cisco Videokonferens

Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Support: Signe Wulund
Sökportal
Registrering 

Doorsign

Verktyg för att skapa namnskylt till ditt kontor/rum.
Support: IT
Logga in: Doorsign

eHD - Everything HelpDesk*

Ärendehanteringssystem
Support: IT
Logga in: eHD

Finn*

Högskolans publika diarium.
Support: registrator@hb.se
Logga in: Finn

GroupWise*

E-postsystem
Support: IT
Logga in: GroupWise 
Mer om GroupWise 

HBKAT*

HBKAT är högskolans system för att skapa och hantera användarkonton för anställda, tillfällig personal och gäster.
Support
: IT
Logga in: HBKAT

HB Play*

HB Play är en tjänst för att hantera och spela in video, tillgänglig för anställda vid Högskolan i Borås.
Support: IT
Logga in: HB Play
Mer om HB Play

Hermes

Ett gemensamt informationssystem för Regeringskansliet och myndigheterna där budgetprocessens olika deltagare har tillgång till kontinuerligt uppdaterad information och stöd för arbetet.>
Support: Jenny Eliasson Teesalu

KronoX*

Schema, bokning och resursbokning av högskolans lokaler. 
Support: kronox@hb.se
Logga in: KronoX  
Mer om KronoX 

KursInfo*

Högskolans lokala utbildningsdatabas.
Support: ladok@hb.se
Logga in: KursInfo 
Mer om KursInfo 

LADOK

Nationellt system för dokumentation av registering och resultat i högskoleutbildning. Webbaserad.
Support: ladok@hb.se 
Logga in: LADOK
Mer om Ladok 

NyA

Nationellt system för antagning till program och kurser.
NyA expertklienten - För administratörer som exempelvis är kontaktpersoner för bedömningsfrågor gentemot antagningen och kommunicerar direkt i NyA
NyA-webben - För administratörer som behöver titta på meriter, anmälningar, dra ut sökandelistor etc.
Support: Emilie Jamot
Logga in: NyA expertklienten
Logga in: NyA-webben

PaperCut*

Högskolans utskriftsportal.
Support: IT
Logga in: papercut.hb.se
Mer om PaperCut

PING PONG*

Primula*

Löne- och personaladministrativt system, även tidsredovisning för teknisk/administrativ personal.
Support: hr@hb.se
Logga in: Primula

Proceedo*

Högskolans nya fakturasystem.
Support: ekonomi@hb.se
Logga in: Proceedo
Mer om Proceedo (pdf)

QlikView*

QlikView är ett innovativt Business Intelligence-verktyg som erbjuder snabb, kraftfull och visuell in-memory analys av din verksamhet.
Support: Magnus Bergenholtz
Logga in: QlikView 
Mer om Qlikview 

ReachMee

Högskolans rekryteringsverktyg.
Support: Madelene Einerborg

Logga in: Reachmee

Selfservice

Portal för underhåll av lösenord.
Support: IT
Logga in: Selfservice

SUNET Survey*

SUNET Survey är ett webbaserat enkätsystem.
Support: IT
Logga in: SUNET Survey 
Mer om SUNET Survey 

TFU

TFU är ett system för tjänstefördelning.
Support: Bill Andersson
Logga in: TFU

Trio

Högskolans telefonhänvisningssystem.
Support: IT
Logga in: Trio 
Mer om Trio 

Urkund

Urkund är ett webbaserat system för textjämförelser.
Support: support@urkund.se, 08 738 52 10
Logga in:
 Urkund
Mer om Urkund

Vibe*

Vibe är en samarbetsplattform tillgänglig för all personal. Vid behov av gemensamma arbetsytor beställs detta hos Campusservice och IT.
Support: IT
Logga in: Vibe 
Mer om Vibe 

W3D3

Högskolans diarium och ärendehanteringssystem.
Support: registrator@hb.se
Logga in: W3D3

Zoom*

Zoom är ett webbkonferenssystem som Högskolan i Borås använder sig av vid eMöten och i utbildningssammanhang.
Support
: IT
Guider och support via ZOOM: Zoom
Logga in:
Zoom login
Ladda ner Zoom mobilapp: iPhone Android
Mer info finns här