Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Campus och hållbarhet

 

Inom avdelningen hanteras frågor kopplade till våra lokaler. Vi har ansvar för att
arbeta strategiskt med Högskolans lokalförsörjning och operativt med genomförande
av beslutade lokalprojekt samt högskoleövergripande med servicefunktioner såsom
säkerhet, reception, campusservice samt post- och godsmottagning.

Vidare administreras Högskolans miljöledningssystem och rådgivning ges i frågor som rör hållbarhet.

Avdelningen ska leverera tjänster med hög kvalitet och vara en professionell
samarbetspartner inom våra tjänsteområden. Vi bistår med det stöd och de tjänster
som efterfrågas av Högskolans ledning, akademier och avdelningar.

Kontakt

E-post: campusservice@hb.se
Telefon: 033-435 40 00
Besöksadress: Plan 2, Receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1.