Huvudmeny

Forskningsstöd

Högskolan erbjuder stöd för dig som är forskare eller doktorand vid högskolan.

Här kan du få stöd och hjälp hos biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat.  

Bloggen Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Snabba på övergången till öppen tillgång

Det är igen dags för att uppmärksamma öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.


Biblioteksfrukost om öppen tillgång och låsta artiklar

Under Internationella Open Access-veckan arrangerar vi en Biblioteksfrukost på temat öppen tillgång.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat