Huvudmeny

Grants and Innovation Office

Grants and Innovation Office (GIO) är högskolans interna supportkontor för ärenden kring forskningsansökningar, innovationer och externfinansierade projekt.

Här finns specialistrådgivare inom forskningsfinansiering, avtalsjuridik och nyttiggörande av forskningsresultat. Du som är forskare, lärare eller doktorand kan till exempel få hjälp med att upprätta eller granska kontrakt eller att tolka juridiska texter. Har du en idé till ett forskningsprojekt men saknar finansiering kan du boka konsultation med en forskningsrådgivare om lämpliga utlysningar. Vid GIO finns också budgetstöd och innovationsrådgivning.