Huvudmeny

Grants and Innovation Office

Grants and Innovation Office (GIO) är en avdelning som ger specialiserat stöd åt högskolans forskare och forskningsledare.

Genom forskningsrådgivning kan vi stödja dig som arbetar med extern finansiering och strategisk planering av forskning. Genom innovationsrådgivning kan vi vägleda dig som vill att din forskning ska komma till användning i andra delar av samhället och i grupper utanför akademin. På GIO finns även juridisk och ekonomisk specialistkompetens som behövs i budgetarbete och när du behöver sluta avtal med samarbetspartners och externa finansiärer.

RSS


Innovationsbloggen: Vad menas med social innovation? Har vi...

Vad menas med social innovation? Ett svårdefinierbart begrepp eftersom det innefattar så mycket. Lite hårdraget skulle man kunna säga att det...

Till alla meddelanden