Huvudmeny

Grants and Innovation Office

Grants and Innovation Office (GIO) är en avdelning som ger specialiserat stöd åt högskolans forskare och forskningsledare.

Genom forskningsrådgivning kan vi stödja dig som arbetar med extern finansiering och strategisk planering av forskning. Genom innovationsrådgivning kan vi vägleda dig som vill att din forskning ska komma till användning i andra delar av samhället och i grupper utanför akademin. På GIO finns även juridisk och ekonomisk specialistkompetens som behövs i budgetarbete och när du behöver sluta avtal med samarbetspartners och externa finansiärer.

RSS


Innovationsbloggen: Det lokala innovationslandskapet

Den här gången vill vi ge en övergripande bild av hur det lokalsvenska innovationslandskapet ser ut ur akademins (HB) synvinkel. Vi utgår från att...

Till alla meddelanden