Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Ansökningsprocesser för de vanligaste finansiärerna

Här finner du fördjupad information om ansökningsprocesserna för de vanligaste finansiärer som Högskolan i Borås vänder sig till samt hur Grants and Innovation Office (GIO) ger stöd i processerna. 

Dessa finansiärer är Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Skolforskningsinstitutet, KK-stiftelsen, Vinnova samt Västra Götalandsregionen (VGR) samt EU.

Rutiner för externfinansierade projekt

För att säkerställa att projekt administreras på ett korrekt sätt i såväl ansökningsfas som under genomförandet finns administrativa rutinbeskrivningar framtagna.

Läs mer om administrativ rutin för externfinansierade projekt samt administrativ rutin för projekt finansierade genom EU:s ramprogram.