Huvudmeny
FRAM

FRAM - Formulera, Rikta, Avancera mot Mål

FRAM är en workshop för forskarteam med syfte att formulera mål, strategi och handlingsplan för att utveckla gruppens forskning. Vid workshopen presenteras och diskuteras möjligheter att stärka gruppens resurser på både kort och lång sikt. FRAM faciliteras av rådgivare från Grants and Innovation Office som tillsammans med gruppen identifierar befintliga tillgångar såsom nätverk, kunskaper och drivkrafter samt definierar utmaningar och formulerar målsättningar.

Vi har vidareutvecklat FRAM och erbjuder bredare hjälp den här omgången, där vi även kommer introducera verktyg för att göra omvärldsanalys med hjälp av biblioteket.

Vem passar FRAM för?

Forskarteam om 2-6 personer som
• har arbetat och/eller vill arbeta tillsammans med
forskning
• i huvudsak består av disputerade forskare som är
behöriga att söka forskningsfinansiering
• har en ambition att ”ta nästa steg”, bygga upp något
eller vidareutvecklas

Läs mer om FRAM i inbjudan (pdf).

Tider för FRAM hösten 2018

21 september, 9:00-12:00 - uppföljning 28 september, 10:00-12:00
9 oktober, 9:00-12:00 - uppföljning 23 oktober, 10:00-12:00
25 oktober, 9:00-12:00 - uppföljning 1 november, 10:00-12:00
14 november, 9:00-12:00 - uppföljning 21 november, 10:00-12:00
4 december, 9:00-12:00 - uppföljning 11 december, 10:00-12:00

Är du intresserad, kontakta jan.tengwall@hb.se så hittar vi tider tillsammans för workshoppen.