Huvudmeny

Seminarium: EU:s strukturfondsprogram, Region Västra Götaland och Tillväxtverket

Vid mötet kommer du få höra om de strategier och prioriteringar som ingår i VG2020 och hur du kan söka projektfinansiering ur bland annat Europeiska regionalfonden (ERUF).

Efter mötet finns det möjlighet att diskutera konkreta projektförslag med talarna och/eller rådgivare från Grants and Innovation Office.

Ladda ner presentationerna från seminariet

Regionalfonden Västsverige (pdf)

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram - Andreas Catoni. (pdf)


Läs mer om strukturfondsprogrammet (extern sida).

Vid frågor kontakta Jan Tengwall.