Huvudmeny

Våra tjänster

Grants and Innovation Office (GIO) ger dig som forskare stöd vid ansökning, finansiering och kontrakt. Du kan få stöd i hur du ska prioritera och strategiskt bäst lägga upp din forskning. Tillsammans kan vi avgöra vilka finansiärer och utlysningar som är mest lämpliga för din eller forskningsgruppens projekt. 

GIO är främst en stödfunktion för forskare på akademierna. Behöver du stöd i din forskning? Kontakta oss så bokar vi ett möte. 

Vi ger specialiserat stöd inom följande fyra områden:

Forskningsrådgivning

Forskningsrådgivning är en specialiserad rådgivning kring finansieringsformer, upplägg och utformning av ansökan. Du som är forskare kan här även få stöd vid utveckling och etablering av nätverk. Forskningsrådgivaren bevakar utlysningar och programformer om forskningsfinansiering både inom och utanför Sverige. Via forskningsrådgivaren kan du också vara med och påverka framtida utlysningar och arbetsprogram.

Innovation- och samverkansstöd

Innovationsrådgivaren vägleder och stödjer dig som forskare i ditt arbete att driva dina forskningsprojekt framåt. Du får metoder för att utvärdera dina intellektuella tillgångar i forskningen och verktyg för validering och råd om nyttiggörande. En rådgivning med stort kontaktnät som hjälper dig att hitta samhällsrelevans i din forskning.

Ekonomistöd

Inför en ansökan kan du som forskare få hjälp med budgetplanering och stöd i att tolka finansiella regelsystem. Har du frågor kring projektets finansiella frågor eller allmänna frågor gällande regler inom Eu:s ramprogram för forskning och innovation kan du vända dig hit. Ekonomen hos GIO är även till som stöd för administratörer och ekonomer samt för högskolans ledning i frågor som rör forskningsfinansiering. Ekonomistöd kan ses som en kontrollfunktion vid större forskningsansökningar, rapportering och revision.

Avtalsstöd

Avtalsjuristen ger dig som forskare stöd vid kontraktsförhandling och avtalsskrivningar med externa samarbetsorganisationer och finansiärer. Du kan få stöd i att upprätta nya avtal eller få hjälp med förhandling i samband med avtalsregleringar av forskningssamarbeten. Avtalsjuristen ingår också i stödet kring samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat.