Huvudmeny

Utlysningar RSS


Handelsrådet: Planeringsanslag för forskning med fokus på...

För att stimulera mer forskning på området arbetsmiljö och säkerhet inom handelsnäringen öppnar Handelsrådet i mars en utlysning för...


Handelsrådet: doktorand- och post doc-stipendier

Handelsrådets utlysning för stipendieansökningar 2018 är nu öppen. Utlysningen stänger den 27 april. Frågor besvaras av:Madelaine Severin...


The Swedish Bank Research Foundation (Bankforskningsinstitutet,...

The Swedish Bank Research Foundation awards scholarships to PhD students and post-doctoral researchers, carrying out research on financial...


Forte: Kommande utlysning om insatser till personer som är eller...

I december öppnar Forte en utlysning för forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete. Forskningen ska öka kunskaperna om vilka faktorer...


Anders Karitz stiftelse: Filosofisk forskning och betydelsefullt...

Anders Karitz Stiftelse har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och meddelar att...


RE:Source Utlysning 3: Hållbar användning av material, locka...

Den tredje utlysningen inom RE:Source har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar...


Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

I det här erbjudandet satsar Vinnova på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten...


Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga...

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska...


Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030: Lösningar för...

I det här erbjudandet finansierar vi innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både...


Vinnova: Individrörlighet för innovation 2018: 1

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan sektor än sin...