Huvudmeny

2015-05-21 430 miljoner till nya innovationsprogram

Nu ska fem nya innovationsprogram etableras inom den nationella satsningen Strategiska innovationsområden. Programmen finns inom områdena: medicinteknik, samhällsbyggnad, resurs- och avfallshantering, automatiserade transporter samt transportinfrastruktur.

Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten, och Formas.

Läs mer om satsningen