Huvudmeny

2015-06-23 Digitalisering för framtidens skola

Innovationsprojekt

För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala
arbetssätt och rustar eleverna för vårt digitala samhälle.

Utlysningen är uppdelad i två erbjudanden, A och B.
A: Skapa med digitala verktyg (bidragsnivåer: ≤ 100 kkr, ≤ 500 kkr, ≤ 1 mkr)
Det här erbjudandet syftar till att öka barns och ungdomars förmåga att skapa med
IT och deras förståelse för hur digitala tjänster fungerar och är uppbyggda.

B: Framtidsprojekt för att driva förändring
Inom detta erbjudande söker vi projekt som kan driva tankemässig förändring
kring digitaliseringen i skolan, och fungera som katalysatorer för den framtida
utvecklingen.

För vem?

Sökande organisation måste vara en juridisk person med ett organisationsnummer.
Du kan söka ensam eller i samarbete med andra organisationer. Det är viktigt att
du har en tydlig koppling till skolverksamhet eller en relevant samverkan med
skolverksamhet.

Deadline: 2/9

VINNOVA planerar att finansiera innovationsprojekt med som mest 1 miljon kr
per projekt fördelat på maximalt 2 år. Utlysningens totala budget beräknas till 8
miljoner kr.

Läs mer

Till utlysningstexten (pdf).