Huvudmeny

2015-12-11 ERA-Net bioenergy

Energimyndigheten har avsatt 12 miljoner kronor för svenskt deltagande inom ramen för ERA-Net Bioenergy. Ämnet för utlysningen är "Projekt inom biobaserad ekonomi med fokus på energianvändning/energirelevans". I utlysningen välkomnas förslag på internationella samarbetsprojekt inom bioenergiområdet.

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioenergiområdet.

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess, där första steget är inlämning av skiss senast kl. 13:00, 22/1-16.

Fullständig ansökan skickas in 30/5-16, kl. 13:00

Läs mer om ansökan här (extern sida).