Huvudmeny

2016-07-07 Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet ger bidrag till klinisk behandlingsforskning.

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso­ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient­ och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidrag till forskningsmiljö gör det möjligt för en större konstellation av forskare att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Max tio miljoner kr per år.

Vem kan söka?

Enskilda forskare

Deadline: 13/9-16.

Läs mer om utlysningen (extern länk).