Huvudmeny

2016-04-19 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Med utlysningen Leda och organisera för ökad innovationsförmåga vill Vinnova medverka till att organisationer från privat, offentlig och ideell sektor i samverkan med forskare bedriver ett gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete.

Utgångspunkten för de frågor projekten tar sig an ska vara de deltagande organisationernas utvecklingsbehov inom innovationsledning.

Vem kan söka?
Projekt där minst tre projektparter ingår. Minst en ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst två ska ha ett eget utvecklings- eller förändringsbehov inom innovationsledning. De sistnämnda kan vara organisationer från både privat, offentlig och ideell sektor.

Deadline: 3 juni

Läs mer om utlysningen (extern länk).