Huvudmeny

2018-03-05 Handelsrådet: Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet

För att stimulera mer forskning på området arbetsmiljö och säkerhet inom handelsnäringen öppnar Handelsrådet i mars en utlysning för planeringsanslag. Syftet är att underlätta för forskare och näringsliv att frisätta tid för nätverksbyggande och för att ta fram forskningsansökningar inom området arbetsmiljö och säkerhet för handelsnäringen.

Målet med utlysningen är att stimulera till starka forskningsansökningar för att attrahera forskningsmedel från olika forskningsfinansiärers utlysningar med fokus på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Totalt omfattar utlysning maximalt 1 miljon kronor och målbilden är att finansiera 10 planeringsanslag om maximalt 100 000 kronor. Utlysningen öppnar den 2 mars 2018 och stänger 15 maj. Den 27 mars 2018 bjuder Handelsrådet in till ett informationsmöte om utlysningen.

Läs mer om informationsmötet och anmäl dig (Extern länk)