Huvudmeny

Avhandlingsstöd

Avdelningen Kommunikation kan hjälpa dig som ska disputera. Hör av dig i god tid till Kommunikation så att din avhandling kan planeras in.

Tidsplan

Det är bra att börja med att skriva en tidsplan. Redigering, korrektur, omslag samt tryck måste få ta sin tid. Vi kan hjälpa dig att sätta upp en tidsplan.

Redigering av innehåll

Doktoranden ansvarar själv för redigering av innehållet i sin avhandling. Tips! Ta hjälp av en kollega som nyligen disputerat.

Redigering av omslag

Kommunikation tar fram ett omslag till avhandling. Vi kan specialbeställa illustrationer, hitta lämpliga bilder eller göra ett enkelt omslag baserat på högskolans grafiska profil.

Tryck

Vi tar in tryckoffert från det tryckeri som högskolan har upphandlat. För att göra detta behöver vi följande uppgifter: ungefärligt antal sidor, antal ex, svart/vit eller färg, tider för spikning/disputation så att vi kan boka in tryck.

ISBN

Alla avhandlingar som ges ut av högskolan ska tilldelas ISBN. Läs mer på sidan ISBN och skriftserier.

Spikning

Avhandlingen ska offentliggöras, d.v.s. spikas, senast tre veckor innan disputationen. Spikningsceremoni hålls vid björkstammarna på väggen i entrén i biblioteket. För mer information kontakta Katarina Engvall på biblioteket. Läs också bibliotekets sida om spikning.

Pressmeddelande/webbnyhet

Vi på Kommunikation skriver en webbnyhet och skickar ett pressmeddelande innan disputationen. Kom gärna med tips på vilka tidskrifter/fackpress som kan tänkas vara intresserade samt lokalpress (vanligtvis tidningar/media där du bor och är uppväxt).