Spik i björk

Avhandlingsstöd

Kontakta Kommunikation

För att garantera att din avhandling blir levererad i tid, behöver du kontakta Kommunikation tre månader innan ditt datum för disputation. Använd formuläret så återkopplar vi med en tidsplan för din avhandling. 

Redigering av innehåll

Doktoranden ansvarar själv för redigering av innehållet i sin avhandling. Tips! Ta hjälp av en kollega som nyligen disputerat.

Omslag

Kommunikation hjälper dig med omslaget till din avhandling. Vi kan hjälpa dig att hitta lämpliga bilder eller göra ett enkelt omslag baserat på högskolans grafiska profil. 

ISBN

Alla avhandlingar som ges ut av högskolan ska tilldelas ISBN. Läs mer på sidan ISBN och skriftserier.

Spikning

Avhandlingen ska offentliggöras, d.v.s. spikas, senast tre veckor innan disputationen. Spikningsceremoni hålls vid björkstammarna på väggen i entrén i biblioteket. Det är doktorandens ansvar att biblioteket har ett tryckt exemplar i tid för spikning.

Skicka din avhandling i pdf-format till Signe Wulund senast en vecka före utsatt spikdatum. Det ska vara den slutliga versionen med omslag och även spikbladet i en separat pdf. 

En rekommendation är att avhandlingen ska tryckas i så god tid att tre exemplar kan lämnas in till högskolans bibliotek senast fem arbetsdagar före den tänkta spikningen. Skicka gärna med internpost adresserat till Signe Wulund, Biblioteket. 

Under hösten 2021 är maxgränsen för deltagare vid spikningsceremonin 50. Denna kan komma att ändras närsomhelst, då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Pressmeddelande/webbnyhet

Vi på Kommunikation skriver en webbnyhet och skickar ett pressmeddelande i samband med disputationen. Kom gärna med tips på vilka tidskrifter/fackpress som kan tänkas vara intresserade samt lokalpress (vanligtvis tidningar/media där du bor och är uppväxt).