Huvudmeny

BADA

Biblioteket ansvarar för Borås akademiska digitala arkiv, BADA; högskolans system för digital publicering.

BADA används för digital publicering av forskningspublikationer, studentuppsatser och andra digitala samlingar. Rektor beslutade i december 2007 att högskolans forskning ska registreras och publiceras i BADA. Rektorsbeslut har omarbetats sedan dess och 2013 reviderade rektorn sitt beslut.

I BADA publiceras avhandlingar, artiklar, bokkapitel, konferenspapers etc. Om det inte är möjligt med fulltextpublicering av upphovsrättsliga skäl registreras ändå en referens vilken kan länkas till förlagets och/eller tidskriftens webbplats.

Genom att göra dina publikationer fritt tillgängliga i BADA ökar det tillgängligheten och synligheten till dina publikationer. BADA är anpassad till metadataprotokoll, vilket möjliggör att BADAs innehåll blir sökbart via externa söktjänster, så som Google och Google Scholar. Vi levererar metadata till Swepub som är en gemensam söktjänst för all vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.