Huvudmeny

Altmetrics

Altmetrics är ett annat sätt att se på impact och vad som utgör impact.

Impact mäts just nu i antalet nerladdningar, refereegranskning och citeringar. Med Altmetrics mäts även konversationer, länkar till, bokmärken, tweets och annat som en del av impact.

Altmetrics är ett område som växer och blir mer intressant tack vare de nya sätten att publicera sig och det baseras på det sociala nätet. Det är bloggar, tweets, facebook-inlägg och annat som utgör materialet som analyseras. Altmetrics är ett sätt att utnyttja forskarnas aktiviteter på webben. Istället för att vänta länge på uttalanden från granskare kan du istället publicera din forskning i ett blogginlägg och få kommentarer och frågor på den inom loppet av dagar.

Altmetrics bygger alltså på deltagande. Du och dina kollegor kan enkelt dela med er av er forskning och delta i diskussionerna kring den. Forskarseminarierna och konferenserna är inte de enda vägarna till meningsfulla diskussioner.

Läs Altmetrics: a manifesto om varför förespråkarna för altmetrics anser att Altmetrics är ett bättre sätt att mäta impact än den traditionella journal impact factor, alltså tidskriftens påverkansgrad.

Du kan också testa några av verktygen för altmetrics. Där finns ImpactStory som kan användas för att spåra spridningen av bland annat blogginlägg, papers, presentationer. Ytterligare exempel på altmetrics är kommer från PLoS. De använder sig av verktyget Altmetric för att se vilka kanaler som används för att sprida forskning som PLoS har publicerat. Verktyget samlar data från Twitter, bloggar, nyhetskanaler, Google+, Facebook och andra kanaler och visualiserar diskussionen på nätet kring en artikel genom siffror och färger. Den samlar data på artikelnivå. Du registrerar dig och lägger till de artiklars DOI (document object identifier, ett slags ID-nummer för en specifik artikel) vars spridning du kan följa.