Huvudmeny

ISBN och skriftserier

ISBN (International Standard Book Number) är standardnummer för böcker. Du som är anställd vid Högskolan i Borås, kan få hjälp av Biblioteket med att skaffa ISBN till avhandlingar, böcker, rapporter och annat material som du ska publicera. Allt som publiceras vid Högskolan i Borås ska tilldelas ISBN, även sådant som endast publiceras digitalt.

Läs mer om ISBN på Kungliga Bibliotekets webbplats: Svenska ISBN- centralen

Skriftserier vid högskolan

Det finns två skriftserier vid högskolan där du kan publicera sådant som inte ska ingå i någon av de skriftserier som finns på respektive institution.

Skrifter från Högskolan i Borås

I den här serien (ISSN 0280-381X) publiceras doktors- och licentiatavhandlingar och rapporter med vetenskaplig nivå. Alla avhandlingar (utom de från BHS) ska ingå i skriftserien.

  1. Skrifter från Högskolan i Borås

Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås

Högskolan har även en serie för övriga rapporter (ISSN 1400-0253). I den här publiceras övriga rapporter t.ex. reserapporter.

  1. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås

Kontakta Katarina Engvall för att få ISBN och numrering i dessa serier.