Huvudmeny
Bild på en nyckel och ett lås

Öppen Tillgång - Open Access

Öppen tillgång (ofta kallad Open Access) innebär fri tillgänglighet till forskningsresultat på internet – d.v.s. alla kan kostnadsfritt läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar. Under dessa sidor kan du läsa om open access och vad det innebär samt hur du gör din forskning öppet tillgängligt på webben.

Publicera gratis med öppen tillgång genom BIBSAMS avtal

Högskolan i Borås har genom sitt medlemskap i Kungliga Bibliotekets BIBSAM konsortium tillgång till så kallade "offsetavtal" med vetenskapliga förlag. De avtalen låter författare kostnadsfritt publicera sina artiklar med öppen tillgång. Se vilka förlag och tidskrifter det gäller och läs mer om offsetavtal här.

Läs mer om öppen tillgång

I Berlindeklarationen, som är ett av de första initiativ för öppen tillgång, definieras "open access" som "…immediate, permanent, free online access to the full text of all refereed research journal articles". Berlindeklarationen undertecknades av representanter för ledande forskningsinstitutioner och i Sverige har den undertecknats av bl.a. Vetenskapsrådet, SUHF och Kungliga biblioteket.

I Sverige verkar bl.a. Openaccess.se (Avdelningen för nationell samverkan, Kungliga Biblioteket) för att främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter vid svenska universitet och högskolor. I Europa verkar bl.a. SPARC Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, för fri tillgång till vetenskapligt material. SPARC är ett samarbetsorgan för europeiska forskningsbibliotek, biblioteksorganisationer och forskningsinstitutioner.

OASIS, Open Access Scholarly Information Sourcebook, är en informationsresurs för både forskare, lärare, bibliotekarier, studenter och allmänhet. Där finns bl.a. praktiska tips för implementering av öppen tillgång.

Open Access verkar m.a.o. för fri tillgång till vetenskap. Inom initiativet anses det vara fel att skattebetalarna och universitet och högskolor måste betala för forskning flera gånger om, vilket de gör genom:

  • att universitet och högskolor där forskningen produceras får ekonomiskt stöd till forskning genom olika anslag
  • forskare som granskar andra forskares artiklar (i peer review tidskrifter) får inte betalt av tidskriftsförlagen, utan granskningen genomförs på den arbetstid som universiteten och högskolorna betalar för
  • universitets- och högskolebibliotek köper publicerade forskningsresultat från förlagen i form av tidskrifter och databaser för att garantera att både forskaren och studenter kan fortsätta forska och studera