Huvudmeny

Publicera med öppen tillgång (open access)

Öppen tillgång innebär många fördelar: synlighet, bättre tillgång och spridning. Det finns också många vägar till open access.

Varför publicera med öppen tillgång?

Du som forskare får tillgång till ännu mer forskning, många fler får tillgång till din forskning och du får troligtvis flera läsare, omnämnanden i bloggar, Twitter och nyheter. Du har möjligheten att få ännu flera citeringar och därmed bli mer känd inom ditt område. OA-publicering betyder också att du behåller rättigheterna till ditt eget arbete.

Öppen tillgång gynnar dig som forskar men även andra så som studenter, bibliotek, forskarsamhället och allmänheten. Alla med internetuppkoppling får tillgång till det material de behöver oavsett om de är studenter, andra forskare eller allmänheten. Biblioteket gynnas genom att vi kan erbjuda dig fler resurser och ändå ha kontroll över våra kostnader, som ökar för varje år.

Många argumenterar för öppen tillgång för att minska kostnaderna. Just nu kan universitet och bibliotek betala flera gånger för samma forskning: när universitet finansierar forskningen, refereegranskningen i form av forskarnas lön samt när biblioteket sedan köper tillbaka forskningen från förlagen.

I Rektorsbeslut avseende publiceringsverksamhet vid Högskolan i Borås nämns det att de som har fått ekonomiskt eller annat stöd från högskolan förutsätts tillgängliggöra sin forskning i fulltext i DiVA.

Vägar till öppen tillgång

Det finns vägar för publicering med öppen tillgång, och dessa vägar har olika namn. De två mest använda är den gröna vägen och den gyllene vägen.

Den gröna vägen benämns också som parallellpublicering. Detta betyder att du, när du registrerar din publikation i ett institutionellt arkiv som DiVA också bifogar en fulltext version av din text. De flesta förlag tillåter detta, i alla fall efter en tid. Den tiden kallas bl.a. för embargo-tid eller embargo-period. Embargo-tiden varierar oftast mellan sex månader upp till två år. Sex månader upp till ett år gäller oftast det naturvetenskapliga och tekniska områden och längre tiden gäller samhällsvetenskapen och humanistiska ämnen. Skillnaden i tider beror på de vetenskapliga områdenas olika publicerings- och citeringstraditioner.

Många förlag tillåter att du tillgängliggör en pre-print version eller post-print version av din publikation. Med pre-print menas den versionen av din publikation som inte har genomgått en refereegraskning. Post-print betyder att du får tillgängliggöra den versionen av din publikation som har genomgått refereegranskningen och föreslagna ändringarna är gjorda men som inte har förlagets layout än. Anledningen att göra detta är att synligheten för forskningen ökar, vilket kan leda till flera citeringar. 

Den andra vägen att publicera open access kallas för gyllene vägen. Med det menas att du publicerar artiklar i en tidskrift som tillämpar article processing charge, APC. Det handlar om att författaren betalar en avgift för att få sin artikel publicerad. Den avgiften varierar från en tidskrift till en annan. Användning av APC har skapat en marknad för tveksamma förlag och tidskrifter.