Huvudmeny

Rektorsbeslut avseende publicering

Den 7 april 2015 beslutade rektor om nya riktlinjer för publicering vid Högskolan i Borås. Detta ersätter ett tidigare beslut från från 2 februari 2013.

Rektorsbeslut avseende publicering vid Högskolan i Borås

Resultaten från den forskningsverksamhet som bedrivs vid Högskolan i Borås synliggörs i första hand genom vetenskapliga publikationer och konstnärligt arbete av olika slag. Vetenskapliga publikationer och konstnärligt arbete utgör också ett viktigt bedömningsunderlag vid fördelning av såväl interna som externa forskningsresurser. Det är därför av stor vikt att dessa publikationer håller så hög kvalitet och når så stor spridning som möjligt.

I Högskolelagen (SFS 1002:1434,§ 6) stadgas att ”forskningsresultat får fritt publiceras”. Högskolan i Borås kan inte tvinga anställda eller studenter att publicera sina resultat på ett visst sätt. Däremot vill Högskolan i Borås rekommendera, med hänvisning till Berlindeklarationen, SUHF:s rekommendationer och Vetenskapsrådets riktlinjer som fastställdes 2010 att publicering sker genom kanaler som är fritt tillgängliga (s.k. Open Access), eller kanaler som åtminstone tillåter parallellpublicering.

En sådan kanal är Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Dess innehåll utgör även underlag för tilldelning av interna och externa forskningsmedel.

Högskolan i Borås är även ansvarig utgivare för en rad vetenskapliga skriftserier som bör förhålla sig till rekommendationerna nämda ovan. Riktlinjer för dessa skriftserier återfinns nedan.

Läs vidare Riktlinjer för publicering i Borås Digitala vetenskapliga arkiv (DiVA)

Läs vidare Riktlinjer för publikationsserier vid Högskolan i Borås