Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Informationshantering

Här hittar du information och stöd kring de regler och riktlinjer som gäller för hur information av olika slag ska hanteras vid högskolan.

Informationshantering omfattar flera områden som informationssäkerhet, personuppgiftsbehandling och arkivering (inklusive diarieföring) och gallring.