Huvudmeny

Utlåning av busskort

I vårt miljöarbete strävar vi efter att fler ska resa kollektivt. Som ett led i detta finns nu möjlighet för alla anställda att låna Västtrafikkort i receptionen vid kortare resor, t.ex. Borås-Göteborg och Borås-Varberg. Med västtrafikkortet kan du resa i hela Västra Götalandsregionen samt med tåg från Borås till Varberg.

  • För att låna kortet går du till receptionen.
  • Det finns ett begränsat antal kort att låna.
  • Kortet är avsett för tillfälliga resor.
  • Du kan inte boka kortet i förväg utan lånar det tidigast dagen innan.
  • Kortet ska återlämnas direkt efter din resa. Antingen samma dag eller senast morgonen efter.
  • Om det inte finns något kort att låna eller om du vet att du inte kan lämna tillbaka kortet direkt efter din resa får du göra ett eget utlägg och begära ersättning genom att skriva en reseräkning i Primula.
  • Om resa med Sms-biljett eller eget kort (måste vara registrerat hos Västtrafik) sker ska kvitto för enskild resa skrivas ut från Västtrafiks hemsida och bifogas reseräkningen.

Reception, växel och öppettider