Huvudmeny

Resfria möten

Med resfria eller virtuella möten avses möten på distans, i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser.

Väl fungerande resfria möten ger positiva effekter på organisationens lönsamhet och på personalens trivsel, vilket gör resfria möten intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Klimatstrategi för Västra Götaland

Målet med Västra Götalands klimatstrategi är att bryta beroendet av fossil energi till 2030. För att nå målet drivs Smart Energi. Smart Energi är en politiskt styrd process i Västra Götaland där kommuner, företag och organisationer är välkomna att delta i.

Resfria möten i myndigheter

REMM (extern länk) - resfria möten i myndigheter drivs av Trafikverket och skall samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Informationsmaterial