Huvudmeny

Plagiat

Fusk innebär t ex otillåtet samarbete eller fusk genom fusklappar och mobiltelefoner eller plagiat, varav plagiat är den mest vanliga formen. Att plagiera innebär att någon lämnar in någon annans arbete som sitt eget.

Högskolan i Borås prioriterar arbetet med att förebygga och förhindra olika former av fusk. För både studenter och undervisande personal finns en webbsida, på svenska och engelska, tillgänglig via PING PONG. Den ger all nödvändig information och länkar om akademiskt skrivande, referenshantering och disciplinära åtgärder vid fusk och plagiat. 

Antiplagieringsguide (extern länk)