Huvudmeny

Tentamen

Tentamen är av stor betydelse för varje enskild student och måste därför omges med bestämda regler för att garantera rättssäkerheten för studenten och därmed en rättvis bedömning av varje individ.

På denna sida finner du de regler som gäller vid Högskolan i Borås när det gäller skriftlig saltstentamen. Information om rättssäker examination och övergripande regler för all slags examination.

Tentamensregler

Här finner du de regler som gäller vid skriftlig saltstentamen. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Studentcentrum vid Högskolan i Borås. 
Tentamensfolder (pdf) 

Examination på annan ort/annat land

Huvudregeln är att salstentamen sker i Borås. Om särskilda skäl föreligger kan tentamen göras på annan högskola. Studenten tar i god tid kontakt med Studentcentrum för diskussion. Tentamen måste ske med samma rättssäkerhet som vid Högskolan i Borås vilket innebär att tentamen utomlands normalt sker vid svensk ambassad/svenskt konsulat. Se vidare broschyren "Tentamen".