Huvudmeny
Klossar med texten learning

Högskolepedagogisk konsultation

Funderar du på vad blended learning är? Behöver du hjälp med att skriva kursplan? Är du intresserad av att lära mer om hur (ny) teknik kan användas i din undervisning? Vill du diskutera frågor som rör din lärarkompetens? Söker du alternativa examinationsformer? Om du har dessa eller andra frågor av pedagogisk karaktär eller vill diskutera något som rör din lärarroll eller undervisning, är du välkommen att kontakta nedanstående medarbetare på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.

Du kan få praktiskt och pedagogiskt stöd i syfte att utveckla din lärarpraktik. Handledning tillämpas individuellt eller i grupp. Det ges dessutom regelbundet högskolepedagogiska kurser och aktiviteter. Vilka dessa är kan du få information på sidorna för  Utbildning.

Om du har frågor av pedagogisk karaktär eller vill diskutera något som rör din lärarroll eller undervisning, är du välkommen att kontakta Marie Hjalmarsson vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF).

Områden som PUFs medarbetare arbetar med är:

  •  Handledningsfrågor  
  •  Plagieringsförebyggande åtgärder 
  •  Flexibelt lärande (blended learning; pedagogik & teknik) 
  •  Examination, bedömning och betygssättning 
  •  Kursdesign 
  •  Pedagogisk användning av PING PONG
  •  Lika villkor & undervisning; normkritisk pedagogik 
  •  Aktionsforskning 
PUHB logo