Huvudmeny

Ladok

Ladok är ett nationellt system som ger högskolor runtom i landet stöd i olika delar av den studieadministrativa processen.

Systemet gör det lättare för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt ger lärosätena möjlighet att följa sina studenter. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 lärosäten i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Systemutvecklingen sker gemensamt för alla högskolor, men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.  Förvaltningen och driften av Ladok hanteras av Ladokkonsortiet.

Ladok vid Högskolan i Borås

Information om att arbeta i systemet vid Högskolan i Borås finns i PING PONG under aktiviteten LADOK. Aktiviteten är högskolans huvudkanal för att förmedla all nödvändig information till alla anställda på högskolan. Alla anställda har tillgång till aktiviteten LADOK i PING PONG. Där hittar du även manualer för betygsrapportering, instruktionsfilmer, info om planerade driftstopp etc. 

Stöd och support
Har du som lärare frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att kontakta din lokala utbildningsadministratör direkt eller mejla till a1@hb.se / a2@hb.se / a3@hb.se. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer.

Tänk på att det är ett nytt system för alla på högskolan och att initiala problem med systemet innebär att supporten tar något längre tid än normalt. Det finns även vid behov möjlighet att få handledning i användandet av systemet. Kontakta din utbildningsadministratör för att boka handledning.

Nuläge Ladok

I september 2017 uppgraderades Ladok. Uppgraderingen innebar att högskolan fick ett nytt webbaserat Ladok.

Alla examinatorer attesterar nu betyg digitalt direkt i Ladok. Det nya systemet möjliggör även för lärare att rapportera resultat digitalt direkt i systemet. För studenterna innebär det ett nytt studentgränssnitt, Ladok Student.

Ladoksystemet är under fortsatt utveckling vilket innebär att det fortfarande saknas en del funktionaliteter som kommer att införas löpande. Utveckling av systemet och fortsatt driftsättning av fler lärosäten planeras att pågå under hela 2018.

För de flesta användare på högskolan har uppgraderingen av Ladok fungerat som planerat och fördelarna med det nya systemet är många, men vi är medvetna om att uppgraderingen har inneburit mer problem än förväntat för många användare. Detta har bland annat påverkat betygsättning av studenter, registrering på tentamenstillfällen och skapat merarbete för lärare och administrativ personal.

Supporten hos avdelningarna Akademistöd och Utbildningsstöd är hårt belastad och svartiderna är därför längre än normalt. Supporten prioriterar bland de ärenden som kommer in och första prioritet är att allt ska fungera normalt för våra studenter.

Länkar