Huvudmeny

Studie- och karriärvägledningen erbjuder

Studie- och karriärvägledningen erbjuder olika aktiviteter som du som är programansvarig/kursansvarig kan boka för dina programstudenter. Det rör sig om studieteknik, olika aktiviteter om hur man jobbar i grupp, eller kunskap om självledarskap. Det går också att boka aktiviteter i form av t.ex. workshop/föreläsningar inför inriktningsval, praktik och examensarbete, med mera.

Workshoppar och aktiviteter läsåret 2019–2020

Grundläggande studieteknik för programstudenter

En god introduktion till studier på Högskolan i Borås ser vi som en del i studentens lärande och som en investering för en hållbar studietid. Studie- och karriärvägledningen erbjuder därför föreläsningar och workshoppar i studieteknik.

Föreläsningen och workshoppen är på 3 timmar inklusive paus. Vi tar bland annat upp värdet av och hur man som student kan skapa goda studievanor och en bra studieplanering, grunder i läs- och anteckningsteknik, minnestekniker och varför exempelvis  multitasking inte är någon bra studiestrategi. Vi varvar teori med praktiska övningar och studenterna ges möjlighet att reflektera över sina egna studier och studieteknik.

Innnehållet i föreläsningen och workshopen kan anpassas utifrån olika utbildningsområden och studentgruppers behov

Vi föreslår att passet i grundläggande studieteknik schemaläggs några veckor in på terminen, till exempel i slutet av september och/eller under oktober månad. 

Varmt välkommen att boka tid för grundläggande studieteknik för era programstudenter!

För bokning kontakta helen.svensson@hb.se.


Fler workshoppar och aktiviteter

För bokning kontakta susanne.hakansson@hb.se.

Workshop – Jobba effektivt i grupp (Vänder sig till studenter i årskurs 1)

Teori varvas med praktiska övningar och avslutas med handfasta råd kring hur ett gruppkontrakt kan utformas.

Workshop – Min framtida karriär som …

Teori och praktiska övningar används för att utrusta studenten med verktyg kring hur hen kan kartlägga sin kompetens och framtid. Studenten får även tips och trix på bästa sätt angriper både den öppna och den dolda arbetsmarknaden.

Workshop – Självledarskap med fokus på styrkor och värderingar (kan gärna integrerat i kurs kring etik, hållbarhet, ledarskap etc.)

Ett arbetsliv i förändring ställer krav på medarbetare att både anpassa sig till och utvecklas för att möta arbetslivet. I detta riskerar vi att glömma bort oss själva. Syftet med denna workshop är att stärka och göra studenten medveten kring vikten av att leda sig själv och i förlängningen leda andra via värderings- och styrkebaserat ledarskap. Vi använder ett app-verktyg och studenten skapar ett individuellt värderingsträd.

Workshop/föreläsning inför inriktningsval, praktik och examensarbete (boka i god tid i förväg)

Anpassas efter gruppens behov av information, gruppvägledning etc.