Huvudmeny

Riktlinjer

På denna sida hittar du riktlinjer som gäller för uppdragsutbildning.

Vem kan beställa eller agera uppdragsgivare?

3§ Uppdragsförordningen (extern länk) reglerar detta. Beställare eller uppdragsgivare ska vara en juridisk person och uppdraget ska avse personalutbildning som ska ha, eller få, betydelse för deltagarens arbete åt uppdragsgivaren och ligga inom dess verksamhetsområde Arbetsgivaren utser deltagarna bland sina anställda. Detta innebär att en privatperson inte kan köpa sig en uppdragsutbildning.

Regeringen kan också besluta att uppdragsutbildning ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd kategori av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren. 

Dessutom kan stat (offentliga myndigheter), kommun, landsting, inom Sverige och EES-området beställa uppdragsutbildning av högskolor även av arbetsmarknads- och biståndspolitiska skäl.

För länder utanför EES får högskolan, numera utan regeringens medgivande, bedriva utbildning på uppdrag av en offentlig uppdragsgivare (motsvarande svenska staten, landsting eller kommun) oavsett skäl.

Deltagarnas behörighet

Uppdragsutbildningarna kräver ingen grundläggande behörighet för högskolestudier hos deltagare. Ibland kan vi ändå vilja att deltagarna ska ha en dokumenterad kompetens som grund för uppdragsutbildningen, vilket vi har rätt att begära. Detta diskuteras i god tid med uppdragsgivaren. Utbildningarna kan ge högskolepoäng eller vara icke-poänggivande. Det krävs godkänd examination för att deltagaren ska få ett betyg samt kursbevis eller examen se Uppdragsförordningen § 6 (extern länk). Deltagarna i en uppdragsutbildning är inte studenter enligt HF och därför behöver avtalet med uppdragsgivaren reglera hur vi hanterar eventuellt fusk, plagiat mm vid poänggivande uppdragsutbildning.

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås innehåller

 • Bakgrund och syfte med uppdragsutbildning
 • Gränsdragning uppdragsutbildning och annan uppdragsverksamhet
 • Hur uppdragsutbildning bidrar till den grundläggande utbildningen
 • Inom vad ger högskolan uppdragsutbildning
 • Information till andra, bland annat Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
 • Uppdragsgivare
 • Deltagare i uppdragsutbildning
 • Samläsning med studenter
 • När uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng
 • Hänvisning till högskolans interna rutiner
 • Avtalstecknande
 • Avtals- och betalningsvillkor

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås, dnr 941-08-502 (pdf).

Regelområdet för uppdragsutbildningar

För högskolans arbete med uppdragsutbildning gäller de externa förordningar, lagar, tillämpningsföreskrifter, interna dokument och ordningar som reglerar högskolans verksamhet inom detta område. Som vanligt vid en uppräkning gör vi förbehållet att den inte är fullständig även om ambitionen är att få med de viktigaste.