Huvudmeny

Uppföljning av utbildning

Syftet med uppföljning av utbildning är att kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högskolans utbildningar sker på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Arbetet utgår från högskolelagen, högskoleförordningen samt de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring av utbildning, European Standards and Guidelines (ESG).

All uppföljning av utbildning utgår från genomförda utvärderingar. Utvärderingar genomförs på fyra olika nivåer enligt följande

Läs mer om kvalitetsarbetet på sidan Kvalitetssystem för utbildning