Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Anställningsvillkor

Samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås omfattas av statens kollektivavtal Villkorsavtal/-T, vilka reglerar anställningsvillkoren. Avtalen förhandlas fram av Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna (Saco-S och OFR/S).

Högskolan har slutit ett lokalt kollektivavtal med stöd av Villkorsavtal/-T för att precisera vissa anställningsvillkor som enbart omfattar högskolan.

Ta del av högskolans lokala kollektivavtal (pdf)