Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Arbetsmiljö och juridik

På denna sida kan du se vilka kurser du som medarbetare kan gå inom arbetsmiljö och juridik.

Hållbara böcker

Saknas det datum för en kurs du är intresserad av att gå? Kontakta hr@hb.se och anmäl ditt intresse.

Brandskydd

Brandskyddsutbildning pågår just nu på högskolan. Läs mer om utbildningen.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Kursen ger dig en teoretisk och praktisk kunskap att utföra hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Kursen vänder sig till alla anställda som är intresserade och vill lära sig detta. 

Inga utbildningstillfällen planerade för närvarande. Vid intresse kontakta hr@hb.se.

Förvaltningsrätt

Efter genomgången utbildning ska du ha fått grundläggande kunskaper om de regelsystem som styr myndigheter/högskolor och vilken påverkan dessa har i vår verksamhet såsom en statlig myndighet/högskola. Du ska även ha fått sådana kunskaper så att du kan avgöra när du själv kan handlägga i dessa frågor och när du behöver ta hjälp av t ex jurist eller registrator etc för att handlägga på ett korrekt sätt.

Utbildningen vänder sig i första hand till nyanställd personal, men all personal som vill uppdatera sina kunskaper är välkomna. Halvdagsutbildning.

Finns inget planerat utbildningstillfälle.
Anmäl intresse via hr@hb.se.

Utbildning i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet har fått ett regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Mål med kursen är att du:
• Ska få övergripande och inom förvaltningen relevanta kunskaper om de mänskliga rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner
• Får möjligheten att bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren
• Ska kunna identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom det egna ansvarsområdet
• Får stöd i planeringen av eventuella utbildnings- och andra insatser inom den egna myndigheten/enheten

Målgrupp är statligt anställda, särskild i chefspositioner, som i sin yrkesutövning har ansvar för implementering av de mänskliga rättigheterna.

Mer information och kursbeskrivning. Utbildningen är kostnadsfri.

Planerade utbildningstillfällen:
25-26 oktober samt 8 november
29-30 november samt 11 december
Anmäl intresse via exmr-forum.se (extern länk)
Utbildningsort: Uppsala

Verksamhetsanpassad utbildningsinsats i mänskliga rättigheter

Utbildningsinsatsen är kostnadsfri.
För mer information och intresseanmälan (extern länk).