Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Informationshantering

Följande kurser ges inom området informationshantering

E-böcker

Tillsammans går vi igenom hur du kan använda de e-böcker som biblioteket erbjuder. Exempelvis att ladda ned till iPad/Android, skriva ut, göra anteckningar och spara bokmärken.

Kontakt för mer information

Martin Borg


Kurser i EndNote

Lär dig grunderna i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Kontakt för mer information

Sara Hellberg


Informationskompetens

Biblioteket erbjuder handledning och konsultationer inom en mängd områden:

Vill du veta mer om vilka resurser biblioteket har inom ditt ämne? Behöver du stöd för dina sökningar i olika databaser? Vill du vara säker på att den litteraturlista du sammanställer är korrekt?

Våra undervisande bibliotekarier erbjuder stöd i grupp eller enskilt i mån av tid. Vi utformar innehållet tillsammans utifrån önskemål och behov.

Kontakt för mer information

Sara Hellberg