Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Projekt

Högskolan har möjlighet att ta del av några utbildningar som tillhandahålls av Göteborgs universitet. Följande utbildningar finns att tillgå:

Har du några frågor angående utbildningarna eller saknar du någon utbildning som du gärna skulle vilja gå, kontakta HR.

Att implementera och avsluta projekt

Seminariet vänder sig till dig som på något sätt är involverad i administrativa verksamhetsutvecklingsprojekt (ej forskningsprojekt); projektbeställare/ägare, styrgruppsmedlem, projektledare, eller mottagare av projektresultat som t ex förvaltare i linjen.

Heldagsseminarie. För närvarande inget planerat kurstillfälle.
Antal kursdeltagare: 12. Observera att deltagarantalet är inklusive deltagare från Göteborgs universitet. Högskolans personal kan delta i mån av plats.

Intresseanmälan till HR.

Att arbeta i styrgrupp - Funktion, ansvar och åtagande

Utbildningen vänder sig till styrgruppsmedlemmar, projektbeställare och projektägare. Att arbeta i styrgrupp för projekt skiljer sig från att leda och styra det arbete som sker i linjen. Syftet med seminariet är att ge en inblick i styrgruppens arbetssätt och ha fokus på att tydliggöra en projektgrupps funktion, ansvar och åtagande.

Halvdagsutbildning. För närvarande inget planerat kurstillfälle.
Antal kursdeltagare: 12. Observera att deltagarantalet är inklusive deltagare från Göteborgs universitet. Högskolans personal kan delta i mån av plats.

Intresseanmälan till HR.

Att inititera och beställa projekt

Seminariet vänder sig till dig som är chef, projektbeställare eller projektägare i olika typer av administrativa förändringsprojekt (ej forskningsprojekt) och vill öka din kunskap om vad det innebär. Projektarbetsformen är idag en vanlig form för att utveckla och förbättra arbetsrutiner samt för att ta fram och förändra processer och system. Lyckade projekt kräver kompetenta beställare och ägare.

Heldagsseminarie. För närvarande inget planerat kurstillfälle.

Intresseanmälan till HR.