Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Rekrytering och karriär

Högskolan arbetar aktivt med att skapa attraktiva karriärvägar.

För undervisande och forskande personal regleras de olika anställningarna i högskolans anställningsordning.

Vidare finns möjlighet för undervisande och forskande personal att söka befordran samt arbeta för ökad meritering.