Huvudmeny

Arbetstider

Högskolan har olika arbetstidsavtal beroende på personalkategori. Arbetstiden för anställda regleras av arbetstidsavtal som är en överenskommelse mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Teknisk/administrativ personal

I högskolans lokala kollektivavtal regleras arbetstiden för teknisk/administrativ personal. Högskolan tillämpar flextid. För vissa grupper finns även bestämmelser om beredskapstjänstgöring samt kvälls- och helgtjänstgöring.

Inarbetade dagar 2017

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 26 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 3 november
  • Dag före julafton, fredag 22 december

Inarbetade dagar 2018

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 11 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 2 november

Inarbetade dagar 2019

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 31 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 1 november
  • Dag före julafton, måndag 23 december

Tidsredovisning

Teknisk/administrativ personal redovisar sin tid i högskolans personaladministrativa system Primula.

Lärare, forskare och doktorander

I högskolans lokala avtal för lärare (pdf) regleras hur arbetstiden ska fördelas. Tjänsteplanering sker i högskolans system TFU.