Huvudmeny

Arbetstider

Högskolan har olika arbetstidsavtal beroende på personalkategori. Arbetstiden för anställda regleras av arbetstidsavtal som är en överenskommelse mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Teknisk/administrativ personal

I högskolans lokala kollektivavtal regleras arbetstiden för teknisk/administrativ personal. Högskolan tillämpar flextid. För vissa grupper finns även bestämmelser om beredskapstjänstgöring samt kvälls- och helgtjänstgöring.

Inarbetade dagar 2019

 • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 31 maj
 • Klämdag efter 6 juni, fredag 7 juni
 • Dag före Alla Helgons dag, fredag 1 november
 • Dag före julafton, måndag 23 december

Inarbetade dagar 2020

 • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 22 maj
 • Dag före Alla Helgons dag, fredag 30 oktober
 • Dag före julafton, onsdag 23 december

Inarbetade dagar 2021

 • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 14 maj
 • Dag före Alla Helgons dag, fredag 5 november
 • Dag före julafton, torsdag 23 december

Inarbetade dagar 2022

 • Klämdag efter Trettondagen, fredag 7 januari
 • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 27 maj
 • Dag före Alla Helgons dag, fredag 4 november
 • Dag före julafton, fredag 23 december

Tidsredovisning

Teknisk/administrativ personal redovisar sin tid i högskolans personaladministrativa system Primula.

Lärare, forskare och doktorander

I högskolans lokala avtal för lärare (pdf) regleras hur arbetstiden ska fördelas. Tjänsteplanering sker i högskolans system TFU.