Huvudmeny

Bisyssla

En bisyssla är i stort sett varje syssla eller verksamhet, oavsett om den är tillfällig eller permanent, som du som arbetstagare ägnar dig åt vid sidan av ditt arbete vid högskolan. Bisysslan behöver inte ge ekonomisk vinning. Aktiviteter som hör till privatlivet såsom hobbys är inte bisysslor.

Varför ska jag rapportera bisyssla?

Då högskolan är en myndighet och vi arbetar för allmänheten krävs det att vi kan utföra vårt arbete rättssäkert och objektivt. Därför får medarbetare vid högskolan inte ha någon syssla eller verksamhet vid sidan av arbetet som skulle kunna skada myndigheten eller allmänhetens förtroende för oss.

Särskilt för dig som är lärare/forskare

Som lärare/forskare har du ett utökat utrymme för tillåtna bisysslor i form av ämnesbunden bisyssla eller så kallad FoU-bisyssla.

Otillåtna bisysslor

En bisyssla får inte vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. Det är heller inte tillåtet att använda högskolans datorer, telefoner och liknande för att utöva en bisyssla.

Exempel på tillåtna bisysslor:

  • Statliga och kommunala uppdrag
  • Politiska och andra ideella förtroendeuppdrag
  • Fackliga förtroendeuppdrag
  • Uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar
  • Förtroendeuppdrag inom ideella föreningar och sammanslutningar utan samband med anställningen (t.ex. idrotts- eller bostadsrättsförening)

Rapportering av bisyssla

Du fyller i uppgifter i Primula om du har bisyssla eller inte. Har du en bisyssla ska du beskriva den så pass utförligt att närmaste chef kan ta ställning till om den är godkänd eller inte. Du ska uppdatera dina uppgifter om bisyssla om den ändrar omfattning, karaktär eller upphör.

Läs mer om bisysslor (pdf)