Huvudmeny

Ansökan om ledighet

All ledighet ska sökas i Primula. När du ansöker om ledighet finns det vissa regler om hur en ledighet ska förläggas.

Huvudregeln är att alltid söka ledighet för hela månader vid längre ledigheter.
För deltidsledighet ska ledigheten aldrig brytas för semester utan ledigheten ska pågå parallellt såvida det inte rör föräldraledighet med föräldrapenning eller sjukledighet.

7-dagarsregeln vid beräkning av avdrag

7-dagarsregeln innebär att om du är ledig mer än 14 dagar så ska ledigheten pågå över helgen. Detta gäller all ledighet.

Exempel: Du ansöker om ledighet fr o m måndagen vecka 1 t o m fredagen vecka 3. Då förlänger HR-Lön ledigheten t o m söndagen sista veckan.

Avser ledigheten t.o.m. den sista dagen i månaden och den infaller på fredagen görs ingen förlängning av ledigheten till söndagen.

Längre ledighet som påbörjas i slutet av månaden

Om en ledighet som pågår mer än 6 dagar och påbörjas i slutet av månaden så att det blir färre än 6 dagar dras ett arbetsdagsavdrag. Avdraget korrigeras månaden efter till ett kalenderdagsavdrag.

Definition avdrag

Arbetsdagsavdraget är 4,6 % på aktuell lön. Arbetsdagsavdrag görs för ledigheter 1-5 dagar.

Kalenderdagsavdraget är 3,3 % på aktuell lön. Kalenderdagsavdrag görs på ledigheter som pågår mer än 6 dagar.