Huvudmeny

Vård- och tandläkarbesök

I vissa fall kan du som medarbetare vid Högskolan i Borås vara ledig utan löneavdrag för läkar- och tandläkarbesök.

Om det behövs får en medarbetare vara ledig utan löneavdrag för läkar- och tandläkarbesök i följande fall:

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning.
  • Vid akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.