Huvudmeny

Viktig information om ledighet utan lön

Är du eller planerar du att vara tjänstledig eller föräldraledig? I så fall är det väldigt viktigt att du ansöker om ledighet i tid i Primula. Annars riskerar du att få ut fel lön och då även betala fel summa i skatt, något som inte längre kan korrigeras i samma omfattning som tidigare.

Skatteverket ändrar från och med 1 januari 2019 hur arbetsgivare ska redovisa inkomst- och skatteuppgifter. De nya reglerna innebär att högskolan som arbetsgivare varje månad måste rapportera exakt hur mycket de betalat ut i lön och till vem.

Det gör att arbetsgivaren inte längre kan korrigera inbetalda skatter i samma omfattning som tidigare. Om en ledighet utan lön registreras för sent kan skatten som är dragen på full lön inte korrigeras och återbetalas, utan skatten återfås först i samband med deklarationen året därpå (beroende på hur din totala årsinkomst ser ut).

För dig som arbetstagare är det därmed viktigt att ansöka om tjänstledighet i tid i Primula.  Det innebär att din ansökan ska vara inskickad och attesterad av chef senast två månader före ledigheten.

Respektive chef har därmed också i ansvar att attestera i tid.

Lönespecifikation och kontrolluppgift

Från och med 2019 inför högskolan preliminär lönespecifikation. Det innebär att du från den 1:a i varje månad kan se din preliminära lönespecifikation i Primula. Det är en extra service till dig som medarbetare för att du ska kunna kontrollera din kommande löneutbetalning.

I slutet av januari får du en kontrolluppgift för 2018 skickad till dig. Därefter skickas inte längre kontrolluppgifter ut utan från och med inkomståret 2019 redovisas uppgifterna i din lönespecifikation varje månad.

Inför utskicket av kontrolluppgiften för 2018 är det bra om du har kontrollerat att din adress är korrekt i Primula. Det gör du under menyvalet Personuppgifter.

Mer information

Skatteverket har ingen samlad information kring hur denna förändring påverkar dig som arbetstagare, men för dig som är intresserad finns det en nyhet med en rättslig expert kring arbetsgivardeklaration på individnivå. Läs nyheten kring arbetsgivardeklaration på individnivå (extern länk).