Huvudmeny

Lön

Lön utbetalas den 25:e i varje månad. Om den 25:e skulle vara en lördag betalas lön ut fredagen innan och om den 25:e blir på en söndag betalas lön ut på måndagen efter. I december betalas lönen ut innan julafton.

Om lönen ska utbetalas till bankkonto måste ditt bankkonto vara registrerat hos Danske Bank, som är högskolans bank. Information om registrering.

Högskolan skickar inte ut någon lönespecifikation. Som månadsanställd kan du själv hämta ut din lönespecifikation i Primula.