Huvudmeny

Arvoden och ersättningar

Arvoden betalas ut för uppdrag och vid timanställningar.

Vilka arvoden och timlöner som gäller vid olika typer av uppdrag kan läsas i högskolans lokala kollektivavtal  som du hittar på sidan för AnställningsvillkorSamtliga blanketter som används vid begäran av ersättning finns i blankettarkivet.

Se även checklistan för vad som gäller vi anlitande av tillfällig personal.

Arvode och reseersättning till utomlands bosatta medarbetare

För utomlands bosatta uppdragstagare gäller särskild handläggning. Läs mer i  Vägledning vid anställning eller anlitande av utomlands bosatt personal (pdf).

Handläggningrutin för ansökan om särskild inkomstskatt m.m.

Juridisk person eller enskild firma

Högskolan har regler och handläggningsordning (pdf) vid anlitande av juridisk person eller enskild firma. Avtalsmall finns i blankettarkivet under Inköp och upphandling.